Elazığ ili, Palu ilçesinde kurulması planlanan Beyhan 2 HES kapsamında inşa edilecek Beyhan 2 TM ile Diyarbakır ili, Yenişehir ilçesinde mevcut Diyarbakır 3 TM arasında Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından tesisi ve işletmesi planlanan 380 kV Beyhan 2 HES – Diyarbakır 3 TM Elektrik Enerjisi İletim Hattı yapılacak.

Planlanan EEİH; gerilimi 380 kV ve hattın uzunluğu 93 km’ dir. EEİH’ nın harita üzerinden yaklaşık 50 km’lik kısmı Diyarbakır; 43 km’ lik kısmı Elazığ ili sınırları içerisinden geçmektedir. Söz konusu elektrik enerjisi iletim hattı ile Elazığ ve Diyarbakır illeri başta olmak üzere bölgenin enerji ihtiyacının karşılanması; kesintisiz, kaliteli ve güvenilir enerji verilmesini sağlamak amaçlanmaktadır. Türkiye genelinde tüketicilere sürekli ve kesintisiz enerji sağlanması hususunda önem taşımaktadır. Dolayısıyla projenin tesis edilmesi, hem bölge ekonomisini hem de Türkiye ekonomisini, olumlu yönde etkileyecektir. 154 kV (kilovolt) ve üzeri gerilimde 15 km’ den uzun elektrik enerjisi iletim hatları; 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği Ek I Listesi Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi’ nde yer almaktadır. Bu nedenle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nün 09.06.2017 tarih ve E.9286 sayılı yazısı ile tanzim edilen ÇED Raporu Özel Formatı doğrultusunda; planlanan 380 kV Beyhan 2 HES – Diyarbakır 3 TM Elektrik Enerjisi İletim Hattı projesi için ÇED raporu hazırlanmıştır.