30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


2040 Yılı, Enerji Verimliliği Açısından Değerlendirildi

ANKARA (Enerji Portalı) – ETK Uzmanları Derneği, Türkçe Özet Raporlar Serisinde “Enerji Verimliliği 2018 Analizler ve 2040’ a Bakış” adlı çalışmasını yayınladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları Derneği, Ulusal Enerji Ajansı’nın (IEA) “Enerji Verimliliği 2018” raporunu inceleyerek hazırladığı “Enerji Verimliliği 2018 Analizler ve 2040’a Bakış” adlı özet raporunu yayınladı. Raporda 2018 yılı enerji verimliliği açısından değerlendiriliyor ve 2040 yılı için öngörüler sunuluyor.

Enerji Verimliliği 2018, verimliliğin büyük potansiyelinin neden hala kullanılmadığını inceliyor. Yeni Verimli Dünya Senaryosu aracılığıyla, ülkelerin bu fırsatı gerçekleştirmesi için politikacıların neler yapabileceklerini vurguluyor. Aynı zamanda günümüz ve 2040 arasındaki verimlilik potansiyeli en üst düzeye çıkarsa neler olacağını araştırıyor.

IEA’nın Verimli Dünya Senaryosu (EWS), % 20 daha fazla insan, % 60 daha fazla bina alanı ve GSYH’yı iki katına çıkaran bir dünya profili çiziyor. Bu senaryoda, uygulanan tüm önlemlerde enerji tasarrufuna bağlı maliyet etkin olup, yalnızca günümüzde halihazırdaki mevcut teknolojiler kullanılmaktadır.

Raporda 2017 yılında küresel enerji talebinin yüzde 1,9 arttığı, enerji talebindeki bu artışın enerji verimliliğindeki ilerlemeyi geride bıraktığı belirtiliyor. Yapılan verimlilik çalışmaları ile %12 sera gazı emisyonu ve %20 fosil yakıt ithalatının önlendiği kayıt edildi.

Verimli Dünya Senaryosu’na göre enerji verimliliği artışları için hala büyük bir potansiyel olduğu söylenilen rapor, 2000 yılından beri birincil enerji talebinin %39 oranında büyümüş olduğu ve küresel ekonominin yaklaşık %85 oranında arttığı bilgisini yansıtıyor.

Rapor, ulaştırma sektöründe enerji ile yakıt verimliliğini güçlendiren önemli önlemler sayesinde, aktivite seviyesi 2 katına çıkmasına rağmen ulaştırma sektöründe enerji talebi artışının yatay seyredebileceğini öngörüyor.

Bu tahminlerin yanı sıra raporda sanayi sektörünün enerji yoğunluğunu yarıya düşürerek birim enerji kullanımı başına ürettiği katma değerin 2 katına çıkarabileceği söz ediliyor.

Enerji verimliliği, diğer önlemlerle birleştiğinde, küresel iklim hedeflerine ulaşmanın vazgeçilmez olduğunu belirten raporda emisyonlar, Paris Anlaşması’ndaki hedeflerle uyumlu olması gereken düşüşün %40’ından fazlası sağlanarak, bugüne kıyasla %12 daha düşük seviyelere düşebileceği aktarılıyor.

“Enerji Verimliliği 2018 Analizler ve 2040’a Bakış” özet raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

IEA’nın hazırladığı “Enerji Verimliliği 2018” raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.