30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


2025’e Kadarki Yenilenebilir Enerji Destek Fiyatları Belirlendi

ANKARA (Enerji Portalı) – 30 Ocak 2021 tarihinde 31380 sayılı Resmi Gazete’de YEKDEM fiyatları Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlendi.

1 Temmuz 2021’den sonra işletmeye girecek YEK Belgeli yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri için uygulanacak Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) ve Yerli Katkıya ilişkin fiyatlar Cumhurbaşkanlığı Kararı ile belirlendi.

TÜREB (Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği) tarafından da kararın içeriği şu şekilde açıklandı:

  • Yeni mekanizma 1 Temmuz 2021 – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında işletmeye girecek yenilenebilir tesisler için uygulanacak,
  • YEKDEM fiyatı uygulama süresi 10 yıl olacak,
  • Yerli katkı uygulama süresi 5 yıl olacak,
  • Alım garantisi Türk Lirası kuruş üzerinden belirlenecek olup 1 Temmuz 2021’den sonra devreye girecek rüzgar santralleri için ilk güncelleme hesabında kullanılacak;
  • YEKDEM fiyatı 32 Türk Lirası kuruş/kWh olacak,
  • Yerli katkı fiyatı 8 Türk Lirası kuruş/kWh olacak,
  • Hem YEKDEM, hem yerli katkı fiyatları Nisan 2021’den itibaren belli dönemlerde güncellenecek.
  • YEKDEM fiyatlarının güncellenmesinde rüzgar tesisleri için üst sınır 5,10 Dolar-cent/kWh olacak.

Kararın tamamı ise şu şekilde:

MADDE 1- (1) 1/7/2021 tarihinden 31/12/2025 tarihine kadar işletmeye girecek YEK Belgeli yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri için, Ek-l’de yer alan fiyatlar karşılarında belirtilen süreler boyunca uygulanır. Söz konusu fiyatlar Ek-2’de belirtilen yönteme göre güncellenir.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki üretim tesisleri için Ek-l’de yer alan yerli katkı fiyatlarının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– (1) Bu Karar hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Ek-1: 01/07/2021 tarihinden 31/12/2025 tarihine kadar işletmeye girecek YEK belgeli üretim tesisleri için güncellemeye esas YEK destekleme mekanizması ile yerli katkı fiyatları ve uygulama süreleri

Ek-2: 01/07/2021 tarihinden 31/12/2025 tarihine kadar işletmeye girecek YEK belgeli üretim tesisleri için uygulanacak fiyatların güncellenmesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.