30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


2021 Yılı Kapasite Mekanizması Hakkında Duyuru Yapıldı

ANKARA (Enerji Portalı) – TEİAŞ, 2021 yılı kapasite mekanizması başvuruları hakkında detayların yer aldığı duyuru metni ve 2021 yılı kapasite mekanizması başvuru formu için duyuru yaptı.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), 2021 yılı kapasite mekanizması başvuruları hakkında detayların yer aldığı duyuru metni ve 2021 yılı kapasite mekanizması başvuru formunu şu şekilde duyuruldu:

31487 sayılı ve 21.05.2021 tarihli Resmi Gazete’de “Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmış olup Yönetmeliğin;

“MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Yap işlet ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “yap işlet devret” ibaresi “Yap İşlet Devret” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (g) bendi yürürlükten kaldırılmış, (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “,(g)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.”

“GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (b) ve (g) bentleri kapsamında yapılan değişikliklerden etkilenen ve 2021 yılı Kapasite Mekanizmasına başvurmak isteyen lisans sahibi tüzel kişiler, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Sistem İşletmecisine başvurur ve başvurusu uygun bulunan tüzel kişilerin santralleri, başvuru tarihinden itibaren kapasite mekanizmasından yararlanacak tesisler listesine eklenir.”

Hükümleri doğrultusunda belirtilen şartları taşıyan santrallere sahip Tüzel Kişilerin 2021 yılında Kapasite Mekanizmasından yararlanabilmeleri için, duyuru ekinde yer alan formu doldurup eklerini hazırlayarak 4 Haziran 2021 (Cuma) tarihi mesai bitimine kadar Teşekkülümüze başvurmaları gerekmektedir. 

Başvuru formu her santral için ayrı olarak hazırlanacak olup resmi yazı ekinde Teşekkülümüz Yük Tevzi Dairesi Başkanlığına sunulmalıdır.

KAPASİTE MEKANİZMASINA BAŞVURACAK OLAN DOĞALGAZ YAKITLI SANTRALLER İÇİN VERİM HESABI

Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması 6. Maddesinin 2. Fıkrasının ğ) bendinde doğalgaz santralleri için verimlilik oranının üst ısıl değer baz alınarak hesaplanacağı belirtilmektedir. Bu nedenle geçici kabulünde açık biçimde üst ısıl değer üzerinden verimlilik oranı yer almayan doğalgaz santrallerinin, verimlilik oranını aşağıda belirtilen şekilde hesaplamaları ve verim hesabını da başvuru yapılan yazıya eklemeleri gerekmektedir.

  • Doğal Gazın Faturalandırmaya Esas Satış Miktarının Tespiti ve Faturalandırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde doğal gazın referans üst ısıl değeri olarak 9155 kcal/m3 esas alınacağı düzenlenmiştir. Geçici kabulünde açık biçimde üst ısıl değer üzerinden verimlilik oranı yer almayan doğalgaz santralleri için; geçici kabulde bulunan ve alt ısıl değer üzerinden hesaplanmış verimlilik değerinin geçici kabuldeki hesaplamaya esas doğalgaz alt ısıl değerine çarpılması ve doğal gazın referans üst ısıl değeri olan 9155 kcal/m3 ile bölünmesinden ortaya çıkan yeni verimlilik değerinin baz alınmasının uygundur.
  • Birden fazla bloktan oluşan ve geçici kabul tutanaklarında üst ısıl değer baz alınarak bütün santrali kapsayan bir verim değerinin bulunmadığı doğalgaz yakıtlı santraller için üst ısıl değer baz alınarak yapılacak olan verim hesabı ise aşağıdaki gibidir.

2021 yılı kapasite mekanizması başvuru formu için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.