30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


2021 Yılı İçin Kapasite Mekanizması Başvuruları Başladı

KOCAELİ (Enerji Portalı) – Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), “2021 Yılı İçin Kapasite Mekanizması Başvuruları Hakkında” duyuru paylaştı.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından yapılan “2021 Yılı İçin Kapasite Mekanizması Başvuruları Hakkında” duyurunun ayrıntıları şu şekilde:

Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda 2021 yılında Kapasite Mekanizmasından yararlanacak santrallere sahip Tüzel Kişilerin:
Duyuru ekinde yer alan formu doldurup eklerini hazırlayarak 15 Ekim 2020 (Perşembe) tarihi mesai bitimine kadar Teşekkülümüze başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru formu her santral için ayrı olarak hazırlanacak olup
>> Geçici kabul işlemleri 15/10/2020 tarihinden önce tamamlanmış olan santraller için “2021 YILI KAPASİTE MEKANİZMASI BAŞVURU FORMU” ve ekleri,
>> Geçici kabul işlemleri 15/10/2020 tarihinden sonra gerçekleşecek santraller içinse “GEÇİCİ KABULÜ 15/10/2020 TARİHİNDEN SONRA OLMASI PLANLANAN SANTRALLER İÇİN 2021 YILI KAPASİTE MEKANİZMASI ADAY BAŞVURU FORMU” ve ekleri resmi yazı ekinde Teşekkülümüz Yük Tevzi Dairesi Başkanlığına sunulmalıdır.

Doğal gaz santralleri için verimlilik oranı…

Bununla birlikte Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması 6. Maddesinin 2. Fıkrasının ğ) bendinde doğal gaz santralleri için verimlilik oranının üst ısıl değer baz alınarak hesaplanacağı belirtilmektedir. Bu nedenle geçici kabulünde açık biçimde üst ısıl değer üzerinden verimlilik oranı yer almayan doğal gaz santrallerinin, verimlilik oranını aşağıda belirtilen şekilde hesaplamaları ve verim hesabını da başvuru yapılan yazıya eklemeleri gerekmektedir.

– Doğal Gazın Faturalandırmaya Esas Satış Miktarının Tespiti ve Faturalandırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde doğal gazın referans üst ısıl değeri olarak 9155 kcal/m3 esas alınacağı düzenlenmiştir. Geçici kabulünde açık biçimde üst ısıl değer üzerinden verimlilik oranı yer almayan doğal gaz santralleri için:
Geçici kabulde bulunan ve alt ısıl değer üzerinden hesaplanmış verimlilik değerinin geçici kabuldeki hesaplamaya esas doğal gaz alt ısıl değerine çarpılması ve doğal gazın referans üst ısıl değeri olan 9155 kcal/m3 ile bölünmesinden ortaya çıkan yeni verimlilik değerinin baz alınmasının uygundur.

– Birden fazla bloktan oluşan ve geçici kabul tutanaklarında üst ısıl değer baz alınarak bütün santrali kapsayan bir verim değerinin bulunmadığı doğal gaz yakıtlı santraller için üst ısıl değer baz alınarak yapılacak olan verim hesabı ise aşağıda yer alan görseldeki gibidir.

Image

Ek-1 Kapasite Mekanizması Başvuru Formu 2021 için tıklayınız.

Ek-2 Kapasite Mekanizması Aday Başvuru Formu 2021 için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.