30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


2021 Yılı İçin Ek İletim Ücreti Yüzde 0,5 Olarak Belirlendi

ANKARA (Enerji Portalı) – Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 27 Eylül’de yayımlanan Resmi Gazete’de ek iletim ücreti hakkındaki kararını duyurdu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından duyurulan 9575 numaralı kararın ayrıntıları şu şekilde:

“Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/09/2020 tarihli toplantısında; 2021 yılında uygulanacak iletim ek ücretine ilişkin olarak aşağıdaki Karar alınmıştır.

Madde 1- a) 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu’nun 5 inci maddesinin 7 inci fıkrasının (hı) bendi ve 10 uncu maddesinin (A) fıkrasının (e) bendi uyarınca 2021 yılında uygulanacak iletim ek ücreti. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’nin iletim tarifesinin %0.5 (binde beş)’i olarak belirlenmiştir.

b) İletim ek ücretleri, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından aylık olarak hesaplanır ve takip eden ayın 25’ine kadar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu hesabına yatırılır.

Madde 2- Bu Karar 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.