30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


2020 Yılı Yetkilendirme Tablosu Yayımlandı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılı yetkilendirme tablosu açıklandı.

Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği uyarınca elektrik tesislerinin proje onay, kabul ve tutanak onay işlemlerinde kurum/kuruluşların yetkilendirilmesine ilişkin 2020 yılı “Yetkilendirme Tablosu” aşağıda veriliyor:

YETKİLENDİRME TABLOSU

Yetki Süresi: 01.01.2020-31.12.2020

Yetkilendirilen Tüzel Kişiler: DSİ, TSE, TEMSAN, TEİAŞ, EÜAŞ, TEDAŞ, EDAŞ, OSB, İller Bankası (İ.B.) ve Diğer .

Lisanslı Üretim Tesisi

Proje Onayı/ Tesis Kabulü/ Tutanak Onayı Yapılacak Lisanslı Üretim Tesisi DSİ TSE TEMSAN TEİAŞ EÜAŞ TEDAŞ EDAŞ OSB İ.B. Diğer
HES (Lisans gücü 10 MWe’nin altında olanlar)     *              
RES                    
GES                    
JES                    
BES                    
TES                    

Lisanssız Üretim Tesisi

Proje Onayı/ Tesis Kabulü/ Tutanak Onayı Yapılacak Lisanssız Üretim Tesisi DSİ TSE TEMSAN TEİAŞ EÜAŞ TEDAŞ EDAŞ OSB İ.B. Diğer
HES     *              
RES             *        
GES (lOkW ve altı çan ve cephe uygulamalı üretim tesisleri)           *   *
     
GES (diğer) * *
JES             *        
BES       *       *        
TES       *       *        

EÜAŞ Üretim Tesisi Yatırımları

Proje Onayı/ Tesis Kabulü/ Tutanak Onayı Yapılacak EÜAŞ Üretim Tesisi Yatırımları DSİ TSE TEMSAN TEİAŞ EÜAŞ TEDAŞ EDAŞ OSB İ.B. Diğer
EÜAŞ tarafından tesis edilen elektrik üretim yatırımları (İletim sistemine bağlanmak amacıyla yapılan şalt sahası / TM ve şalt trafosu hariç)         *          

DSİ Üretim Tesisi Yatırımları

Proje Onayı/ Tesis Kabulü/ Tutanak Onayı Yapılacak DSİ Üretim Tesisi Yatırımları DSİ TSE TEMSAN TEİAŞ EÜAŞ TEDAŞ EDAŞ OSB İ.B. Diğer
DSİ tarafından inşa edilen hidroelektrik santraller ‘(İletim sistemine bağlanmak amacıyla yapılan şalt sahası / TM ve şalt trafosu hariç) *                  

İletim Tesisleri

Proje Onayı/ Tesis Kabulü/ Tutanak Onayı Yapılacak İletim Tesisleri DSİ TSE TEMSAN TEİAŞ EÜAŞ TEDAŞ EDAŞ OSB İ.B. Diğer
Üretim santrallerini ve tüketim tesislerini iletim sistemine bağlayan; 380-154 kV EİH ve eşdeğeri yeraltı kabiosu ile 380-154 kV Şalt Sahası/TM (Şalt trafosu ve trafonun yardımcı tesisleri dâhil)           *            
Üretim santral sahası içi 380-154 kV EİH /eşdeğeri yeraltı kablosu           *            
Mevcut iletim tesislerindeki tadilatlar           *            

Nakil Tesisleri

Proje Onayı/ Tesis Kabulü/ Tutanak Onayı Yapılacak Nakil Tesisleri DSİ TSE TEMSAN TEİAŞ EÜAŞ TEDAŞ EDAŞ OSB İ.B. Diğer
Üretim santrallerini dağıtım sistemine bağlayan 36 kV ve altı ENH ve eşdeğeri yeraltı kablosu                *        
Üretim santral sahası içi 36 kV ve altı ENH (havai hatlar)                *        
Üretim santral sahası içi 36 kV ve altı yeraltı kabloları                       
Jeotermal elektrik üretim santralinde, jeotermal kuyuları besleyen 36 kV ve altı, ENH / eşdeğeri yeraltı kabloları ile bunlara ait köşk, trafo gibi elektrik tesisleri                *        
DSİ tarafından inşa edilen baraj, gölet, içme/atık/kullanma suyu, sanat yapıları yer altı ısuyu/tarımsal sulama tesislerine ait ENH ve ENH (kapsamındaki diğer elektrik projelerinin tamamı (TEDAŞ onaylı direk tiplerine ve teknik (kılavuzlarına uygun)   *                  

Dağıtım Tesisleri

Proje Onayı/ Tesis Kabulü/ Tutanak Onayı Yapılacak Dağıtım Tesisleri DSİ TSE TEMSAN TEİAŞ EÜAŞ TEDAŞ EDAŞ OSB İ.B. Diğer
ENH, OG, AG, müşterek direkli hatlar ve eşdeğeri Jyeraltı kablo tesisleri ile güç sınırı olmaksızın bina tipi tüm trafo tesisleri, OG/OG İM, dağıtım merkezi ve KÖK’ler gibi dağıtım tesisi kapsamında |olan ve bu tablodaki dağıtım tesislerine ilişkin ;diğer yetkilendirmelerin dışında kalan tüm şebeke İve tesisler             *          
Proje toplam gücü 400 kVA ve altında olan direk i üstü trafo tesisi, bu trafodan beslenen tüm AG ;şebekesi. bu AG şebeke ile ortak durumdaki müşterek tertipli şebeke ve AG şebeke ile müşterek [havai hatlı aydınlatma şebekesi ve bu trafoyu enerjilendiren en fazla 1 km uzunluğunda OG veya [müşterek tertipli şebeke              *       
Küçük Ek Tesisler (KET’ler) Dağıtım şirketi bölgesindeki;
1-İlave AG şebeke yapılması, mevcut AG şebekesinin bazı bölümlerindeki iletken kesitinin yükseltilmesi, iletken sayısının artırılması, bağlantı hatları gibi mevcut şebekenin mütemmim cüzü niteliğinde olan işler
2- Mevcut OG şebekede i km’yi geçmeyen kısa veya uzun aralıklı ENH, müşterek tertipli şebeke yeraltı kablosu gibi her türlü ilave, tadilat ve deplase işleri
3- Mevcut DM, KÖK ve TR’lerdeki güç artışı giriş-çıkış ilavesi, koruma sistemi değişiklikler gibi tadilat işleri
4- Ekonomik ömrünü doldurmuş dağıtım trafoları modüler hücreler, AG dağıtım panoları, aydınlatma armatürleri ile açık şalttaki ayırıcı ve kesicilerin yenilenmesi işleri
5- Mevcut aydınlatma şebekesinde aynı trafodan beslenen en fazla 10 direğe kadar ilave, tadilat ve deplase işleri
              *        

Genel Aydınlatma Tesisleri

Proje Onayı/ Tesis Kabulü/ Tutanak Onayı Yapılacak Genel Aydınlatma Tesisleri DSİ TSE TEMSAN TEİAŞ EÜAŞ TEDAŞ EDAŞ OSB İ.B. Diğer
Genel aydınlatma tesislerine ilişkin olarak bu tablodaki diğer yetkilendirmelerin dışında kalan genel aydınlatma kapsamındaki tesisler             *          
Belediye, İi Özel İdaresi tarafından tesis edilen/edilecek park, bahçe, tarihî ve ören yerlerinin aydınlatılması ile Toplu Konut İdaresinin, küçük sanayi sitelerinin, dağıtım lisansı olmayan OSB’lerin anahtar teslimi yaptırdığı aydınlatma tesisleri ile Karayollarının ve Belediyelerin anahtar teslimi yaptırdığı alt-üst geçit, köprülü kavşak, kavşak aydınlatması ve trafik sinyalizasyonu projeleri              * *       
OSB dağıtım lisansı sahibi OSB’lerdeki aydınlatma tesisleri              
*

*  


*
 
   

Diğer Dağıtım Tesisleri

Proje Onayı/ Tesis Kabulü/ Tutanak Onayı Yapılacak Diğer Dağıtım Tesisleri DSİ TSE TEMSAN TEİAŞ EÜAŞ TEDAŞ EDAŞ OSB İ.B. Diğer
Üçüncü şahıs tüketim tesisleri ve münhasıran bu tesislerin eııerjilendirilmesi için yapılan ENH, müşterek direkli hat, yeraltı kablosu             *   *      
İmdat Grupları (Üretim tesislerine ait olanlar hariç)              *       
OSB Dağıtım lisansına sahip OSB’lerdeki elektrik tesisleri (Üretim tesisleri, 3&0-154 kV şali ve EİH hariç)              
*

*  


*
 
   
OSB Dağıtım lisansına sahip OSB’leri TEİAŞ’a ait TM’lerden OG seviyesinden besleyen DM, Şalt, ENH ve eşdeğeri yeraltı kablosu tesisleri (EDAŞ’ların sorumluluğu kapsamı dışında olanlar) * *
İller Bankası A.Ş. tarafından yürütülen kanalizasyon ve içme suyu şebekeleri, atık su ve içme suyu arıtma tesisleri ve üst yapı tesisleri kapsamında yer alan elektrik tesisleri ve bunların ENH/yeraltı kabloları ile imdat jeneratör grupları kapsamındaki tüm projeler *

Tip Projeler

Proje Onayı/ Tesis Kabulü/ Tutanak Onayı Yapılacak Tip Projeler DSİ TSE TEMSAN TEİAŞ EÜAŞ TEDAŞ EDAŞ OSB İ.B. Diğer
380 – 154 kV EİH direği tip projeleri       *              
36 kV ve altı ENH direkleri ile genel aydınlatma kapsamında kamunun genel kullanımına yönelik bulvar, cadde, sokak, alt-üst geçit, köprü, meydan, kavşak aydınlatmalarında kullanılan aydınlatma direklerinin tip projeleri              *        

Uygunluk Belgeleri

Proje Onayı/ Tesis Kabulü/ Tutanak Onayı Yapılacak Uygunluk Belgeleri DSİ TSE TEMSAN TEİAŞ EÜAŞ TEDAŞ EDAŞ OSB İ.B. Diğer
Elektrik üretimine esas ana elektromekanik teçhizata (türbin / motor – jeneratör grupları, kazan, güneş paneli, evirici ve trafoya) ilişkin Uygunluk Belgesi   *                  

NOT: Hazırlanan elektrik dağıtım projeleri bir bütün olarak değerlendirilecek ve bir projede TEDAŞ ve EDAŞ yetkisi kapsamında bölümlerin olması durumunda; proje onay, tesis kabul ve tutanak onay işlemleri TEDAŞ tarafından yapılacak.

Belgenin aslına ulaşmak için tıklayınız.

Son Dakika Enerji Haberleri için enerjiportali.com/son-dakika-enerji-haberleri Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.