30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


2019 Gaz Yılı Öncesi Kapasite Rezervasyon Başvuru Tarihlerinde Değişiklik

ANKARA (Enerji Portalı) – Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2019 Gaz yılı öncesi kapasite rezervasyon başvuru tarihlerinin değiştirildiğini kamuoyuna duyurdu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 28/11/2018 tarihli ve 8216 sayılı Kurul Kararı ile 2019 Gaz yılı öncesi kapasite rezervasyon başvuru tarihlerinin değiştirildiğini duyurdu.

Kurul’da alınan kararlar şunlardır;

 1. Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar (ŞİD)’ın;

  1. “Gaz Yılı Öncesinde Sisteme Giriş Başvuru Şartları” başlıklı G bölümünde yer alan “Gaz Yılı öncesinde sisteme giriş için kapasite rezervasyon talebinde bulunacaklar, bu taleplerini 15 Kasım (dahil) – 30 Kasım (dahil) tarihleri arasında Taşıyıcı’ya sunacak olup, bu başvurular yeni Gaz Yılı dönemini kapsamak üzere 1 yıl süreli STS imzalanması ile sonuçlandırılır. …” hükmündeki “30 Kasım (dahil)” tarihinin, 2019 gaz yılına mahsus olmak üzere “17 Aralık 2018 (dahil)” olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.
  2. G bölümünde yer alan “Başvurunun tümüyle olumlu olarak değerlendirilmesi durumunda, başvuru sahibi STS imzalamak üzere davet edilir. Başvuru sahibi, bu davetin kendisine bildirimini müteakip 7 gün içinde STS’yi imzalamakla yükümlüdür.Diğer şartları uygun görülmekle birlikte başvuru sahibinin kapasite rezervasyon talebinin kısmen olumlu karşılanması durumunda, durum başvuru sahibine bildirilerek 7 gün içerisinde (karşılanabilen talep doğrultusunda hazırlanacak) STS imzalaması istenir. Başvuru sahibi bu şartlarda STS imzalamayı kabul etmez ise Geçici Teminat Mektubu kendisine Taşıyıcı’ya yapacağı bildirimi müteakip, 5 İşgünü içinde iade edilir.” hükümlerindeki “7 gün” ifadelerinin, 2019 gaz yılına mahsus olmak üzere “4 gün” olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.
  1. G bölümünde yer alan “Yeni Gaz Yılı için Taşıtanlar ile Taşıyıcı arasında STS’lerin imzalanarak kapasite tescil belgelerinin Taşıtan’lara verilmesini müteakip, Taşıyıcı Elektronik Bülten Tablosu’nda, yeni Gaz Yılı için rezerve edilen kapasiteler ile Atıl Kapasiteleri en geç 15 Aralık günü olmak üzere yayımlar. 15 Aralık tarihinden sonra Atıl Kapasiteler için yapılacak bir yıldan az süreli rezervasyon talepleri için aşağıdaki Bölüm H’de detaylanan hususlar geçerli olacaktır.” hükmündeki “15 Aralık” ifadesinin, 2019 gaz yılına mahsus olmak üzere “25 Aralık” olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.
  2. “Atıl Kapasite Uygulama Esasları” 2.1.4 numaralı maddesinde yer alan “Taşıyıcı, teminat mekanizmasına ilişkin hususlar ve EBT altyapısını günlük Atıl Kapasite başvurularına uygun hale getirinceye kadar, halihazırda bir STS imzalamış olan Taşıtanların Atıl Kapasiteler için başvuruları, her ayın en geç 25. (yirmibeş) gününe kadar, takip eden Ayın ilk Gününden itibaren geçerli olacak şekilde yapılır. Taşıyıcı bu başvuruları 3 (üç) işgünü içinde cevaplandırır.” hükmündeki “25. (yirmibeş) gününe” süresinin, 2019 gaz yılına mahsus olmak üzere Ocak ayı atıl kapasite başvuruları için “27. (yirmi yedi) gününe” olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.
 1. BOTAŞ Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi Temel Kullanım Usul ve Esasları (KUE)’nın;
  1. Kapasite Başvurusu başlıklı 3.3 maddesinde yer alan “Başvuru Sahipleri, Madde 3.3.2’de istenen bilgi ve belgelerle birlikte 1 Aralık gününe kadar Depolama Şirketi’ne müracaat ederler.” hükmündeki “1 Aralık” ifadesinin 2019 gaz yılına mahsus olmak üzere “18 Aralık” olarak değiştirilmesine,
  2. Başvurularının Değerlendirilmesi ve Kapasite Rezervasyonları başlıklı 3.4 maddesinin 3.4.3 bendinde yer alan “Depolama Şirketi, 15 Aralık itibarı ile kapasite rezervasyonlarını Başvuru Sahiplerine bildirir. Başvuru Sahiplerinin kapasite rezervasyonları, işbu KUE’de Madde 3.5’te yer alan şartların yerine getirilmesi ile kesinlik kazanır.” hükmündeki “15 Aralık” ifadesinin 2019 gaz yılına mahsus olmak üzere “24 Aralık” olarak değiştirilmesine,
  3. Atıl Kapasite başlıklı 3.7 maddesinin 3.7.1 bendinde yer alan “Başvuruların değerlendirilmesi ve kapasite tahsislerinin neticelendirilmesi sonrasında kalan Atıl Kapasite, Depolama Şirketi tarafından 1 Ocak tarihini takip eden ilk iş günü ilan edilir. İlgili Depolama Yılı için DHS imzalayan Hizmet Alanlar ile DHS imzalamayan tüzel kişiler, bu Atıl Kapasite’den faydalanmak üzere başvuruda bulunabilirler.” hükmündeki “1 Ocak” ifadesinin 2019 gaz yılına mahsus olmak üzere “4 Ocak” olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.

Kaynak: EPDK, Doğal Gaz Piyasası.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.