30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


2018 Ulusal Elektrik Şebekesi Emisyon Faktörü Hesaplandı

ANKARA (Enerji Portalı) – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından “2018 Yılı Türkiye Ulusal Elektrik Şebekesi Emisyon Faktörü” raporu duyuruldu.

Yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimi ile sağlanacak sera gazı salım (SGS) azaltımlarının hesaplanması amacıyla “2018 yılı Türkiye Ulusal Elektrik Şebekesi Emisyon Faktörü” Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı (EVÇED) tarafından hesaplandı.

Söz konusu belgede yer alan bilgiler:

TÜRKİYE ULUSAL ELEKTRİK ŞEBEKESİ EMİSYON FAKTÖRÜ BİLGİ FORMU

Hesaplama Dönemi: 2018
Hesaplama Yayım Tarihi: 03.09.2020
Hesaplama Revizyon No: 00

Amaç:

Yıllık olarak hesaplanan Türkiye ulusal elektrik şebekesi emisyon faktörünün bilgilendirilmesi.

Kapsam:

Bu bilgi formunda Faaliyet Temelli Marj (Operating Margin-OM), Gelişim Temelli Marj (Build Margin-BM) ve Birleşik Marj (Combined Margin-CM) Emisyon Faktörlerinin ilgili yıl için hesaplanan değerleri yer almaktadır.

Hesaplama Metodolojisi:

Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC)’nin Temiz Kalkınma Mekanizması Tool 07-V06.0 yöntemi kullanılmıştır.

Veri Seti:

  1. TEİAŞ Türkiye elektrik üretim-tüketim ve kayıpları istatistikleri,
  2. Türkiye’nin Ulusal Sera Gazı Envanter Raporu kapsamında hazırlanan Ortak Raporlama Formatı- Common Reporting Format (CRF) tablolarında yer alan elektrik üretimi (1.A.1.a.i) emisyon değerleri,
  3. TEİAŞ Yük Tevzi Daire Başkanlığı’ndan elektrik üretim santrallerinin kronolojik sıra ile devreye alınma tarihleri, santral isimleri, yakıt tipleri, kurulu güç değerleri, hesaplanan yıl için elektrik üretim miktarları,
  4. Gold Standard (GS) ve Verified Carbon Standard (VCS) web adreslerinden gönüllü karbon azaltım sertifikası sahiplik durumu ve Temiz Kalkınma Mekanizması-Clean Development Mechanism (CDM) Tool 009- V2.0’den santral verim rakamları kullanılmıştır.

Elektrik Şebekesi Emisyon Faktörü:

Faktör TürüYılıDeğeri (tCO2/MWh)
Faaliyet temelli marj emisyon faktörü20180,6993
Gelişim temelli marj emisyon faktörü20180,3812

Faaliyet temelli marj ve gelişim temelli marj emisyon faktörü rakamları birleşik marj emisyon faktörünün hesaplanmasında kullanılmaktadır.

Hesaplanan faaliyet temelli marj ve gelişim temelli marj kullanılarak güneş ve rüzgâr kaynaklı elektrik üretim santralleri ve diğer yenilenebilir enerji santralleri için iki farklı birleşik marj emisyon faktörü hesaplanmıştır.

Faktör TürüYılıDeğeri (tCO2/MWh)
Birleşik marj emisyon faktörü (güneş ve rüzgâr)20180,6198
Birleşik marj emisyon faktörü (diğer yenilenebilir)20180,5403

Yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimi ile sağlanacak sera gazı salım (SGS) azaltım hesaplamalarında kaynak türüne göre hesaplanan birleşik marj emisyon faktörleri kullanılabilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.